Na jednom místě vše potřebné
k důstojnému vyřízení pohřbu

Novinky

Koronavirus opatření od 21.6.2021

Pro splnění podmínky Mimořádného opatření č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 pro vstup osoby do vnitřních prostor obřadní síně a účast na smutečním obřadu, osoba přeloží pořadateli smutečního obřadu doklad,…
Zjistěte více

Koronavirus opatření od 21.6.2021

Pro splnění podmínky Mimořádného opatření č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 pro vstup osoby do vnitřních prostor obřadní síně a…
Zjistěte více

Menu